חזרה לתפריט
סביבת העבודה

בכניסה לשיתופון יוצג שמכם (למעלה מימין) ותוכלו לגשת לכל הפעילויות שאליהן אתם רשומים.
activity_selection

ב"ארכיון" אפשר לצפות בשלב האחרון של פעילויות שהסתיימו. אם אתם רשומים ליותר מפעילות אחת בחרו אותה מהתפריט בחר פעילות.
אם אתם רשומים כרגע רק לפעילות אחת היא תפתח אוטומטית, לדוגמה:

activity_selection
לאחר סיום לחצו על שלח. אם לא השלמתם פריט הכרחי המערכת תתריע על כך ולא תאפשר לכם לשלוח, עד להשלמת כל הפריטים הדרושים.
! זמן השהייה במערכת ללא פעולה מוגבל לכ-20 דקות. לפני סגירת המערכת תשמע התראה ויופיע חלון שיאפשר לכם להאריך את משך השהייה שלכם.

טקסטים שהקלדתם ישירות במערכת ולא שמרתם במחשב שלכם עלולים ללכת לאיבוד.על כן אם אתם כותבים טקסטים ארוכים מומלץ להכין את התכנים ב-Word, לשמור אותם במחשב שלכם ורק אחר כך להיכנס למערכת, להעתיק אותם ולשלוח.