חזרה לתפריט
שינוי סיסמא

תוכלו לשנות את הסיסמה בלחיצה על שנה סיסמא בראש המסך:
password_change

הקלידו במקומות התאמים את הסיסמה הישנה ואת הסיסמה החדשה שבה אתם מעוניינים -
לפחות 6 ספרות ו/או אותיות באנגלית.